Marushka- Vratislavice nad Nisou 

ZIMNÍ ÚDRŽBA :
Do měřítka 1: 2500 je aktivní přehledová mapa, po přiblížení k menšímu měřítku se automaticky zobrazí ortofotomapa . Udržované komunikace jsou rozlišeny podle doby dokončení údržby. V poli Legenda získáte všecny potřebné informace k zobrazeným grafickým prvkům. Pokud vás zajímá konkrétní ulice, zadejte jednoduše do vyhledávacího pole Najdi ulici ve Vratislavicích název a klikněte na tlačítko GO. V poli Hledat je pak k dispozici dotaz k hledání konkrétní adresy.


Nápověda k ovládání aplikace Marushka

Ovládání mapového okna

Přiblížení

 

Mapu přiblížíte dvojklikem levého tlačítka, kolečkem myši nebo stiskem "+" na klávesnici.

Oddálení

 

Oddálení v mapě provedete jednoduchým stiskem pravého tlačítka, kolečkem myši nebo "-" na klávesnici.

 

Přiblížení s Ctrl

 

Stiskem klávesy "Ctrl", levého tlačítka a zároveň tažením myši vytvoříte oranžový rámeček vymezující oblast, kterou chcete zobrazit.

Posun

 

Posun mapy je možný stiskem levého tlačítka a pohybem myši nebo podržením klávesy "Alt" a pohybem kolečka myši případně kurzorovými klávesami.

 

Přehledová mapa

Přehledka

 

Na přehledové mapě můžete provádět stejné operace jako v mapovém okně. Kliknutím na ikonku  rozbalíte nabídku pro změnu měřítka zobrazení mapového okna. Ve spodní části přehledové mapy se zobrazují XY souřadnice S-JTSK a zeměpisné souřadnice GPS.

 

 

 

Mapové vrstvy

 

V panelu "Vrstvy" se zobrazuje seznam dostupných mapových vrstev. Kliknutím na šedé záhlaví názvu vrstvy nebo ikonku plus rozbalíte požadovanou skupinu mapových vrstev a zatrhněte zobrazení požadované vrstvy. Mapové okno překreslíte tlačítkem , které se objeví v horní části okna.

Názvy vrstev, které jsou v šedé barvy nejsou v aktuálním měřítku dostupné. Najetím kurzorem na název vrstvy se objeví údaj o měřítkové dostupnosti vrstvy.

 

 

Pokud je pro danou vrstvu nadefinován informační dotaz, zobrazuje se u ní ikonka . Informační dotazy jsou dostupné jen pro určitá měřítka.

Informační dotazy

Vyberete-li informační dotaz u dané mapové vrstvy zatržením ikonky a překreslíte mapové okno, v mapě budou zobrazeny ikonky informačních dotazů (pouze do určitého měřítka). Po kliknutí na ikonku   se zobrazí dostupné menu dotazů a výběrem položky zobrazíte hledané popisné informace v záložce 'Informace'. Tlačítkem "Tisk" v záložce "Informace" můžete popisné informace ihned vytisknout.

Lokalizace-krok2

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalším způsobem, jak zjistit informace z mapy, je použití tlačítka . Klikněte na toto tlačítko (tlačítko se zvýrazní do oranžové barvy) a vyberte požadovaný mapový objekt (plochu, linii, text, značku). Vybraný objekt se vysvítí do bílé výběrové barvy a zobrazí se u něho ikonka informačního dotazu . Po kliknutí na ikonku se zobrazí dostupné menu dotazů a výběrem položky zobrazíte hledané popisné informace v záložce 'Informace'. Při výběru mapového objektu typu plocha musíte kliknout levým tlačítkem myši do místa hranice (obvodu) dané plochy, pokud tato hranice plochy sousedí s jinou plochou, pravým tlačítkem se můžete překlikávat mezi sousedícími plochami.

Ovládací nástroje

Nástroje
Panel "Nástroje" je určen k ovládání mapového okna.

 
Přiblížení - Zoomování dolů - zvětšování mapy

 - zoomování nahoru - zmenšování mapy

 - pohyb historií Vzad - nepoužívejte tlačítko Zpět v prohlížeči

 - pohyb historií Vpřed - nepoužívejte tlačítko Vpřed v prohlížeči

 - výběr mapových objektů polygonem

 - výchozí pohled - zobrazení celého území

 - překreslení mapového okna

Vyhledání objektu v mapě

Lokalizace-možnost2

 
Pokud chcete vyhledávat nějaký objekt v mapě, vyberte v záložce "Hledat" typ lokalizačního dotazu (najdi parcelu podle čísla, najdi budovu podle adresy,...). Zadejte požadované údaje, po zadání prvních znaků textu můžete využít na pomocné tlačítko pro přesné vyhledání a upřesnění správného údaje z databáze získej. Po vyplnění všech údajů potvrďte hledání tlačítkem najít.

 

V mapě se opět zobrazí výsledek hledání, lokalizovaný objekt je barevně zvýrazněn. Pokud je výsledků hledání více, zobrazí se v mapě vždy první výsledek. Další výsledky hledání si můžete v mapě zobrazit kliknutím na tlačítko zobrazit v mapě.

 

 

 

Měření v mapě - měření vzdálenosti a ploch

Tlačítkem se provádí měření vzdáleností a ploch v mapě.

Vyberte z typ měření nabídky a levým tlačítkem klikejte v mapě - dílčí vzdálenosti mezi měřenými body  se zobrazují přímo v mapě, celková délka nebo plocha je zobrazena v okně "Měření vzdálenosti".


 

 

 

 

 

Odečet GPS souřadnic

Tlačítkem se aktivuje odečítání zeměpisných souřadnic v souřadnicovém systému WGS-84, který využívá globálně polohový systém GPS. Klikněte do mapy a v samostatném okně "GPS" se Vám zobrazí zeměpisné souřadnice daného  místa. Tyto souřadnice můžete kopírováním přenést do externí aplikace.


Legenda

Legenda k  mapě se zobrazuje automaticky v závislosti na zapnutých mapových vrstvách a měřítku v záložce 'Legenda'. Tuto legendu je možné vytisknout v záložce "Tisk".

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu aplikace

Tlačítkem vyvoláte menu pro nastavení aplikace.

 

Nápověda k aplikaci - zobrazí nápovědu k aplikaci

 

Nastavení - uživatelské nastavení aplikace (zobrazení souřadnic, počet zobrazených mapových prvků, zobrazení mapového okna)

Výběr území polygonem - výběr mapových objektů pomocí polygonu pro odeslání do jiné externí aplikace

O programu - verze aplikace, výrobce

Zrušit akci - přerušení poslední akce

Zobraz okna - zobrazení oken

Minimalizovat okna - minimalizuje pravý panel

Nástroje k ovládání mapy - zobrazí nástroje pro ovládání mapy

Chybový panel - zobrazí panel s chybovým hlášením

 

Odhlásit - odhlášení / restart aplikace

 

 

Tisk

Tisk se provádí pomocí dialogového okna v pravém panelu v záložce "Tisk".

 

V prvním kroku dialogu je nutné zadat tyto parametry:

Velikost mapy (formát papíru)

Měřítko pro tisk mapy

Tisk legendy v mapě

Tisk nadpisu mapy

Tisk měřítka v mapě

Orientace papíru (výška/šířka)

Typ tiskového výstup - grafický formát (PNG,PDF)

Použít styl výplně (pouze pro formát PDF)

 

Po zadání vstupních parametru klikněte na tlačítko "Další".

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě volby typu výstupu do formátu PNG se zobrazí krok č.2, v případě volby do PDF formátu se ihned zobrazí náhled PDF souboru, který je možné vytisknou nebo uložit do souboru.

Pro PNG formát není dostupný parametr Použít styl výplně. Pro PDF formát nejsou dostupné parametry Nadpis a Měřítko.

 

Krok č.2 pro tisk PNG formátu.

 

 

 

 

V tomto dialogovém okně postupujte podle instrukcí - můžete dodatečně posunovat mapou do požadované polohy, parametrizovat umístění a průhlednost legendy, měřítka a nadpisu. Tlačítkem "Tisk" vytiskněte výslednou mapovou kompozici, tlačítkem "Ulož" ji uložíte do PNG souboru.


Výklad použitých zkratek v aplikaci

ČÚZK - Český úřad zeměměřičský a katastrální

WMS - webová mapová služba (web mapping service) - umožňuje zobrazovat GIS data a mapy z cizích mapových serverů v podobě rastrových map (např. katastrální mapa České republiky). Takové mapové vrstvy jsou označeny zkratkou WMS. Většina těchto vrstev má poskytovatelem WMS služby nastavený měřítkový rozsah, tzn. že rastrová mapa se zobrazuje pouze v určitém rozsahu měřítek (např. 1:200 000 - 1:500). Mimo měřítkový rozsah se mapa nezobrazí. Vzhledem k tomu, že WMS vrstvy se zobrazují jako rastrový obraz mapy, není možné použít funkci "informace o prvku z mapy".