Téma Staré mapy

Jako populární podklady jsou použity:

Císařské otisky stabilního katastru Čech :
Podkladová data (Data císařských otisků stabilního katastru Čech) ČÚZK (dále data) smí být používána pouze v kontextu dalších vrstev mapového portálu. Data smí být používána pouze pro navigační a přehledové účely. Data nesmí být dále publikována nebo využívána v GIS aplikacích nebo systémech. Veškerá práva vyhrazena. K případnému jinému využití dat je nutný souhlas ČÚZK. Kontakt: podpora.zums@cuzk.cz
“.

Veškeré informace o císařských otiscích naleznete na našem mapovém portálu. Legendu si můžete zobrazit zde, nebo v záložce Legenda.

II. Vojenské mapování- Františkovo:
Informace k této vrstvě naleznete například zde.

Plan von Reichenberg 1:6000 (1901)

Uliční mapa Liberece – 1:10 000
Mapa je datovaná přibližně k roku 1947


Po rozklinutí záložky VRSTVY jsou dále k dispozici:

Ve vrstvě Další staré plány a mapy
:

Velký Liberec 1:15000 z roku 1940
Plan Der Gauhauptstadt Reichenberg (Velký Liberec) 1:15000 z roku 1940
Plan der Stadt Reichenberg z roku 1926
Liberec - územní plán sídelního útvaru 1:10000 z roku 1985 (vedoucí projektant: Ing. Arch. Miroslav Ulmann)
Liberec - směrný plán asanační 1:2880 z roku 1954 (vedoucí a zodpovědný projektant Arch. Ing. Svatopluk Technik)

Ve vrstvě III. Vojenské mapování :  
Speciální mapy III. vojenského mapování z období mezi dvěma světovými válkami (WMTS CENIA)
Informace k této vrstvě naleznete například zde.

Ve vrstvě Ortofoto naleznete historické Ortofoto 1938, 1952-1954 a 1975 -1977 pokrývající celé ORP Liberec.
Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška.

Vrstva Válečné hroby a pomníky (WMS CENIA)
zobrazuje lokality, na kterých se nachází jeden nebo několik válečných hrobů.

Aplikace umožnuje prostřednictvím vyhledávacího dotazu „Najdi ulici podle historického názvu" a databáze historických názvů ulic vyhledávat jejich geografickou polohu (na mapě) a zároveň současný název ulice. (pro vyhledávání je nutno zadat-vybrat pouze historický název ulice, položka obec není povinná).  Lokalizační dotaz je k dispozici v záložce „Hledat" .