Marushka- Rozpracovaný územní plán Liberce - Návrh

Nacházíte se v prostředí  mapového serveru Marushka, který je tématicky zaměřen a nastaven na prezentaci rozpracovaného územního plánu města Liberce. Ten se v současné době nachází ve fázi návrhu.
   
Vlastnosti a nastavení tématu:     

Vrstvy:

Atlas RUIAN - možnost zobrazování, případně přes záložku Hledat, možnost vyhledávání objektu podle čísla popisného.       

Katastrální mapa - možnost zobrazování informací z digitální katastrální mapy, přes záložku Hledat lze vyhledávat objekty podle parcelního čísla a názvu katastrálního území.

Rozpracovaný územní plán Liberce – koncept – zobrazení osmi základních výkresů (v rastrové podobě) konceptu územního plánu. Legendu naleznete v záložce Legenda, nebo po kliknutí na ikonu " info vrstvy info ikona " kterou naleznete po rozkliknutí vrstvy  Rozpracovaný územní plán Liberce – koncept u každého jednotlivého výkresu ( Každý výkres má jinou legendu! ). Legenda je  případně dostupná při zobrazení celého výkresu, přímo na jeho okraji nebo ke stažení ve  formátu .pdf na  webových stránkách nového územního plánu.

Rozpracovaný územní plán Liberce – návrh – zobrazení osmi základních výkresů (v rastrové podobě) návrhu územního plánu. Legendu naleznete v záložce Legenda, nebo po kliknutí na ikonu " info vrstvy info ikona" kterou naleznete po rozkliknutí vrstvy.

Územní plán Liberce – stávající (platný) územní plán Liberce.V tomto tématu je nastaven tak, že se po zapnutí vrstvy červeně zobrazí hranice funkčních ploch územního plánu s informačními symboly (i) uvnitř.Při kliknutí myší na informační symbol dostanete informaci o funkčním využití vybrané plochy ve stávajícím územním plánu případně i odkaz na regulativ vztahující se k této funkční ploše.(Takto je téma nastaveno s ohledem na možnost porovnání stávajícího a rozpracovaného plánu města.)                                                 

Pozn.: Přes tlačítko KN v levé dolní části okna aplikace lze ve spojení s parcelními čísly digitální katastrální mapy (viz. vrstvy nahlížet do souboru popisných informací na portále ČUZK). Obecnou nápovědu pro ovládání aplikace naleznete v levé dolní části okna  aplikace kde je umístěna pod tlačítkem „?“.