Marushka- Zimní údržba 

Do měřítka 1: 2500 je aktivní plán města, po přiblížení k menšímu měřítku se automaticky zobrazí ortofotomapa. Data zimní údržby jsou aktivní od měřítka 1: 4000. Udržované komunikace a chodníky ve vlastnictví SML jsou rozlišeny podle doby dokončení údržby. V poli Legenda získáte všecny potřebné informace k zobrazeným grafickým prvkům.. Doplňkové informace (např. druh posypu) můžete získat i po kliknutí na infoikonou , která je aktivní od měřítka 1:1000 u každé plochy zimní údržby.
Pokud vás zajímá konkrétní ulice, zadejte jednoduše do vyhledávacího pole Najdi ulici název a klikněte na tlačítko GO. V poli Hledat je pak k dispozici dotaz k hledání konkrétní adresy.

Pro katastr Vratislavice nad Nisou  najdete prezentaci dat zimní údržby v podobném tématu zde.